Všeobecné obchodní podmínky

Nakládání s obsahem internetových stránek provozovaných společností Aspretum a.s. je chráněno autorským právem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem písemný souhlas provozovatele. Bez takového souhlasu není přebírání šíření zveřejněného obsahu dovoleno.

Společnost Aspretum a.s. na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje různé informace. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost informací uložených a zveřejněných na našich internetových stránkách. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům.

Společnost  Aspretum a.s. není a nebude zodpovědna za žádné důsledky pramenící  z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů České republiky.


Chcete vědět více?

Napište nám přes níže připravený formulář anebo nám rovnou zavolejte na 604 999 993.
Děkujeme.